Plas Gwyn 

Boutique Self Catering
Plas Gwyn-4.jpg
 

Plas Gwyn

Plas Gwyn is a 16th century country house with ultra modern black zinc and glass extension with a private hot tub overlooking Snowdon. 

Restoration of this grade 2 star listed building started in 2017 and has been restored and finished to the highest standard. Marrying the old with the new, enjoy original features including a 430 year old stone spiral staircase and priest hole with modern day luxury's such as underfloor heating, 4k television and super fast broadband. No Pets.

 

 ~

Mae Plas Gwyn yn dy gwledig o'r 16eg ganrif gydag estyniad modern gyda thwb poeth preifat yn edrych dros yr Wyddfa.

 

Dechreuodd adfer yr adeilad rhestredig gradd 2 hwn yn 2017 ac mae wedi'i adfer a'i orffen i'r safon uchaf. Gan fagu'r hen gyda'r newydd, mwynhewch nodweddion gwreiddiol gan gynnwys grisiau troellog carreg 430 mlwydd oed a thwll offeiriad gyda moethusrwydd modern fel gwres dan y llawr, teledu 4k a wifi cyflym .

We look forward to welcoming you to this one of a kind home. 

Edrychwn ymlaen i groesawu chi i'r cartref caredig hwn. Dim anifeiliaid anwes. 

 
 

OUR SERVICES

Free Wifi / Wifi am ddim 

 

Super Fast Wifi 

~

Wifi Cyflym

Garden / Gardd

 

Front and back garden a safe distance from the road. 

~

Gardd flaen a chefn yn ddiogel o'r ffordd.

Hot Tub / Twb Poeth

 

5 person hot tub overlooking Snowdon. 

~

Twb Poeth 5 person yn edrych drost y Wyddfa.

ROOMS

YSTAFELLOEDD

We have 3 bedrooms, sleeping 5 people. 2 king size rooms and 1 single room.  

~

Mae gennym 3 ystafell wely, sy'n cysgu 5 o bobl. 2 ystafell maint brenin ac 1 ystafell sengl.

 
 

THINGS TO DO

Visit Wales / Croeso Cymru

 

Great resource / Adnodd gwych

Zip World 

 

Trampolines in a cave and a 100mph zip line, what more can i say?

~

Trampolinau mewn ogof a llinell zip 100mya, beth fedrai ddeud?

Castles / Cestyll 

 

A few of the local Castles / Rhei o Cestyll yr ardal

Driving Roads / Lonydd dreifio

 

Top Gear's guide to the best of Welsh roads / Adnodd Top Gear i lonydd gorau Cymru 

Walking / Cerdded

 

Here's a map of the costal path around Wales / Dyma linc i map o llwybr arfordir Cymru

Places to eat / Llefydd buta  

 

Pontoon

Two Islands ice cream

Glyn y Weddw

Plas Dinas 

GUEST REVIEW

ADOLYGIAD GWESTAI

You can only describe this place with one word ....perfect! The place is clean, very unique, is dripping with history and has amazing views. I will definitely be going back soon.